Visor vid jubileumsfesten

 
Helan Snapsvisa av Kay och Jan Beckeman

Mel: Känner du Amanda Lundbom

Bohusgillet fyller hundra!
Bom faderi och bom faderalla
Inte kan man då väl undra
bom faderi faderallanlej
varför vi nu tar en sup?
bom faderi faderallanlej. Hugg i!
Nej, glädjen är ju rysligt djup!
Bom faderi faderallanlej

Makrill, sill och torsk och flundra
Bom faderi och bom faderalla
Vågor som mot klippor dundra
bom faderi faderallanlej
Detta är vårt Bohuslän
bom faderi faderallanlej. Hugg i!
Med HELAN hyllas vår domän
Bom faderi och för Bohuslän!


Rolf Olsson leder sången

 


Bohusgillet
Snapsvisa av Rolf Olsson
Mel: Al Capone

För Bohusgillet vi höjer glaset
Å, Å, Å, vecket gäng,
Vi skålar gärna uppå kalaset,
Å, Å blixt och dunder, vilka stunder
i vårt Gilles glada lag
tömmes snapsen, i ett enda härligt drag
Vi gillar gillet,
Vi gillar gillet,
Å, A, Å, vecket gäng

Fiskarvisa från Bohuslän Inlämnad av Monica Elireson

En kristen mänskas plikt det är
att aldrig göra illa,
att dricka brännvin som en kär
och ta en sup te silla.
En, två, tre, fyra kan en ta,
en fem, sex, sju går också bra
om en vill salig bliva.

I Bohuslän vi fiskar sill
och makrill, torsk och skädda,
men vi kan också sitta still
nån gång nån eftermedda
och dricka brännvin till vår fisk
­att ta en sup är ingen risk
om en blott hel kan svälja'n.

Och fisken går därner' på bönn
och smuttar smått på agna
men kan ej få sin rätta lön
att dragas upp och gagna.
Så är det ock med supar små -
­om en dom bara bider å
en blir ej uppåt dragen.

Andra visor

Visa av Kay och Jan Beckeman
Mel: Kors på Idas grav

Sekelgammal är vårt Gilles historik
enligt mångas mening är den magnifik
Hur som helst, nu skall det firas
att vi fyller hundra år.
Bohuslänska landsmän tar en tand på tår


Visa av Birger Strandell
lätt modifierad från 50-årsjubileet 1957
Mel: Det var Bohus bataljon ...

Det är Bohus Gilles fest, ja, Gilles fest, tralala­la.
Sicken fest, tralalala, seklets fest, tralalala.
Alla bohusläningar, som tänker på sin hembygd kär.
Vilken hembygd! Hör nu här!
Där är Koster och Väderöarna!
Hållö, Smögen och Bullarsjöarna!
Där är Öckerö, Vinga, Paternoster,
Kalkegrund,
Tjörn och Orust, Gullmarsfjorden, Svinesund!

Säg, var sågs väl en hembygd såsom den?
Vilka slätter och dalar, berg och se'n,
vilken ljuvlig kust, vilken skärgård, vilket hav,
härligaste hav, som jorden gav!
Där är Koster och Väderöarna!
Hållö, Smögen och Bullarsjöarna!
Där är Öckerö, Vinga, Paternoster,
Kalkegrund,
Tjörn och Orust, Gullmarsfjorden, Svinesund!