Så kontaktar Du oss

 Gillets adress:                                                           Gillets mottagarkonton:
Bohusläns Gille i Stockholm
c/o Brita Ullman
Inedalsgatan 1, 112 33  Stockholm  (okt-april)
Kvarndalsvägen 43, 442 95  Hålta   (maj-sept)

e-post: info <snabela> bohusgillet.se
Aktiviteter, nya medlemsavgifter mm
Bankgiro 749-8660

Löpande medlemsavgifter
med
OCR-nummer:
Plusgiro 880100-3

Telefon, e-post m m till:
 
ordf Hakon Långström tfn 08-540 254 90
  e-post Hakon.Langstrom <snabela> emendica.se

v ordf Sven Laurell tfn 08-93 79 39 
  tfn mobil 073-203 98 20
  e-post Sven.Laurell <snabela> bredband.net

sekr Brita Ullman tfn fast 0303-22 73 31  (maj-sept)
  tfn mobil 070-347 37 94
  e-post Info <snabela> bohusgillet.se

skattmästaren Åke Jansson tfn 070-755 54 75
  e-post aake.jansson <snabela> telia.com

klubbmästaren
Carina Wallmark
tfn fast 08 - 765 04 96
  tfn mobil 070-638 96 73
  e-post WallmarkCarina <snabela> gmail.com

     
Allmän information:  info <snabela> bohusgillet.se

 ______________________________
Senast ändrad: mars 2017