Utdelning av Gillets förtjänstmedalj 

Ordf Karl-Erik Erikssons tal:

 
Till firandet av ett 100 års jubileum hör utdelning av belöningar för lång och trogen tjänst. Vid vårt senaste styrelsesammanträde beslutades att Bohusläns Gilles förtjänstmedalj skall tilldelas de förtjänta mottagare som vår sekreterare har bett komma upp och som nu står uppställda framför mig.
En självklar mottagare av Gillets förtjänstmedalj är förstås vår vice ordförande Govert Ålund. Govert har en lång historia med Gillet och han kan såväl Bohuslän ,särskilt dess skärgård, som Gillets historia. Han har varit medlem sedan 1949, Ceremonimästare 1967-78, Sekreterare 1978 och sedan 1978 Vice ordförande.En lika självklar medaljör är vår Klubbmästare, Sven H. Gullman. Sven har varit medlem sedan 1993 och Klubbmästare sedan 1995. Sven har en obestridlig talang som Klubbmästare. Vi vet alla hur trevligt han ordnar för oss på Eriksberg där vi normalt håller till. Han lägger ner, åtminstone månaden före varje möte, ett halvtidsjobb på Gillet, och nu överdriver jag inte. Sven är Mr Bohusläns Gille.

 
En annan viktig funktionär är vår Skattmästare Hans Thormar. Han valdes in i Gillet 1985 och har varit Skattmästare sedan 1989. Mycket tack vare Hans har Gillet så goda finanser att vi kan kosta på oss att vara allmänt generösa och ibland, som i kväll, nästan extravaganta. Målsättningen är dock, att Gillet fortsatt skall vara ekonomiskt stabilt.

Kerstin Holmius, invald i Gillet 1996, Sekreterare 1998-06, gick, som vi vet, bort i augusti förra året. Kerstin gjorde som sekreterare ett engagerat och noggrant arbete med Gillets papper, kallelser och utskick inför våra möten. Hade hon varit ibland oss idag skulle hon, i kraft av sina insatser, ha varit ytterligare en av våra medaljförtjänta funktionärer.

Stig Ställvik, invald i Gillet 1981, startade och har alltsedan starten 1999 skött vår hemsida. De som varit inne på nätet och tittat på denna har kunnat konstatera att den är överskådlig, lätt att förstå och att den innehåller intressant och värdefull information. För det förtjänstfulla arbete som Stig lagt ner har styrelsen beslutat att han skall tilldelas Gillets förtjänstmedalj när han nu lämnar över ansvaret för den förnämliga hemsida han skapat.

För de medaljerade medlemmarna och för Kerstin kommer hemsidans redovisning att utgöra en bestående dokumentation av Gillets uppskattning av deras insatser. Hemsidan är bl.a. avsedd att vara den elektroniska historik som författaren av boken inför vårt 200 års jubileum skall använda sig av."