Styrelsen

Så kontaktar Du styrelsen (<-klicka)

Funktionärer

ordförande
Hakon Långström

vice ordförande
Sven Laurell
  
sekreterare
Brita Ullman
 
klubbmästare
Carina
Wallmark
 

 

Skattmästare
Åke Jansson

 

 

Övriga styrelseledamöter

Ensio Andersson
Hélène Hanaeus
Osborn Hogevik
Per Huitfeldt
Marianne Pihlgren
Johannes Rudberg
Anita Söderlund

 

 

Suppleanter

Margareta Hansson
Mats-Erik Hedenström
Elisabeth Isaksson
Gunilla Jönsson
Magnus Rådahl
Anne Scherman
Marianne Westerdal

 

 
Valberedning

Ingemar Sjöberg, sammankallande
Ulla Havu
Ingrid Lundbäck
 

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson
 

Revisorssuppleanter
  Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar
 

______________________________
Senast ändrad: maj, 2018