Styrelsen

Så kontaktar Du styrelsen (<-klicka)

Funktionärer

ordförande
Hakon Långström

vice ordförande
Sven Laurell
  
sekreterare
Brita Ullman
 
klubbmästare
Carina
Wallmark
 

 

Skattmästare
Åke Jansson

 

 

Övriga styrelseledamöter

Ann Bengtson
Osborn Hogevik
Maria Isacsson
Gunilla Jönsson
Michael Koch
Magnus Rådahl
Anne Scherman

 

 

Suppleanter

Annika Arnström
Christian Flodin
Mats-Erik Hedenström
Elisabeth Sandström
Marianne Westerdal

 

 
Valberedning

Johannes Rudberg, sammankallande
Ensio Andersson
Ulla Havu
 

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson
 

Revisorssuppleanter
  Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar
 

______________________________
Senast ändrad: juli, 2021