Styrelsen

Så kontaktar Du styrelsen (<-klicka)

Funktionärer

ordförande
Hakon Långström

vice ordförande
Sven Laurell
  
sekreterare
Brita Ullman
 
klubbmästare
Carina
Wallmark
 

 

Skattmästare
Åke Jansson

 

 

Övriga styrelseledamöter

Ensio Andersson
Hélène Hanaeus
Per Huitfeldt
Marianne Pihlgren
Johannes Rudberg
Anita Söderlund
Kjell Zander

 

Suppleanter

Claudia Barenthin
Margareta Hansson
Elisabeth Isaksson
Gunilla Jönsson
Magnus Rådahl
Anne Scherman

 

 
Valberedning

Ingemar Sjöberg, sammankallande
Ingrid Lundbäck
Eva Långström
 

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson
 

Revisorssuppleanter
  Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar
 

______________________________
Senast ändrad: september, 2017